• ျမန္မာသံစဥ္ ေတးသီခ်င္းေလးေတြနဲ့လူသိမ်ားလာတဲ့ ေတးသံရွင္ခင္ပိုးပန္းခ်ီဟာ ျကည္လင္ေအးျမတဲ့အသံေလူကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ အသံပါရမီရွင္တစ္ဦးပဲျဖစ္ပါတယ္။တရားပြဲမ်ားမွာ တရားေတာင္းရမွတစ္ဆင့္ သူမရဲ့ ပါရမီရိွတဲ့အသံကို လူအမ်ားက သတိထားမိခဲ့ျကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေတးသံရွင္ေလး ခင္ပိုးပန္းခ်ီဟာ သူမရဲ့ဘဝနဲ့ ပတ္သက္ျပီး မီဒီယာတစ္ခုကေမးျမန္းခဲ့တဲ့အခါမွာေတာ့ အခုလိုပဲေျဖျကားထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။”အရင္တုန္းက သမီးတို့မိသားစုက အရမ္းဆင္းရဲတယ္အမရယ္။အိမ္ဆိုရင္လည္း သူမ်ားေတြလို ေကာင္းေကာင္းကန္းကန္းမေနနိုင္ဖူးေပါ့ေနာ္။ျပီးသြားလို့ရိွရင္လည္း တစ္ေန့ကိုအသားေတြပါေတြ အိမ္ကဝယ္မစားနိုင္ဖူး။ကန္စြန္းရြက္ေျကာ္နဲ့ ေျဖသိမ့္ရတဲ့ရက္ေတြကမ်ားေတာ့ ...
  • ဇြဲျပည့္ဟာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အသည္းကြဲေသာေန႔ ဆိုတဲ့ ပထမဆုံးတစ္ကိုယ္ေတာ္ ေတးစီးရီးထြက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဇြဲျပည့္ဟာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အသည္းကြဲေသာေန႔ လို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ ပထမဆုံးတစ္ကိုယ္ေတာ္အေခြမွာတင္ ပရိသတ္ အားေပးမႈ အမ်ားႀကီးရခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဲ့ဒီေနာက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ခိုလႈံရာ ဆိုတဲ့ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ေတးစီးရီးထြက္ရွိခဲ့ၿပီး ...
  • ျမန္မာသံစဥ္ ေတးသီခ်င္းေလးေတြနဲ့လူသိမ်ားလာတဲ့ ေတးသံရွင္ခင္ပိုးပန္းခ်ီဟာ ျကည္လင္ေအးျမတဲ့အသံေလူကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ အသံပါရမီရွင္တစ္ဦးပဲျဖစ္ပါတယ္။တရားပြဲမ်ားမွာ တရားေတာင္းရမွတစ္ဆင့္ သူမရဲ့ ပါရမီရိွတဲ့အသံကို လူအမ်ားက သတိထားမိခဲ့ျကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေတးသံရွင္ေလး ခင္ပိုးပန္းခ်ီဟာ သူမရဲ့ဘဝနဲ့ ပတ္သက္ျပီး မီဒီယာတစ္ခုကေမးျမန္းခဲ့တဲ့အခါမွာေတာ့ အခုလိုပဲေျဖျကားထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။”အရင္တုန္းက သမီးတို့မိသားစုက အရမ္းဆင္းရဲတယ္အမရယ္။အိမ္ဆိုရင္လည္း သူမ်ားေတြလို ေကာင္းေကာင္းကန္းကန္းမေနနိုင္ဖူးေပါ့ေနာ္။ျပီးသြားလို့ရိွရင္လည္း တစ္ေန့ကိုအသားေတြပါေတြ အိမ္ကဝယ္မစားနိုင္ဖူး။ကန္စြန္းရြက္ေျကာ္နဲ့ ေျဖသိမ့္ရတဲ့ရက္ေတြကမ်ားေတာ့ ...
  • ျမန္မာသံစဥ္ ေတးသီခ်င္းေလးေတြနဲ့လူသိမ်ားလာတဲ့ ေတးသံရွင္ခင္ပိုးပန္းခ်ီဟာ ျကည္လင္ေအးျမတဲ့အသံေလူကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ အသံပါရမီရွင္တစ္ဦးပဲျဖစ္ပါတယ္။တရားပြဲမ်ားမွာ တရားေတာင္းရမွတစ္ဆင့္ သူမရဲ့ ပါရမီရိွတဲ့အသံကို လူအမ်ားက သတိထားမိခဲ့ျကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေတးသံရွင္ေလး ခင္ပိုးပန္းခ်ီဟာ သူမရဲ့ဘဝနဲ့ ပတ္သက္ျပီး မီဒီယာတစ္ခုကေမးျမန္းခဲ့တဲ့အခါမွာေတာ့ အခုလိုပဲေျဖျကားထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။”အရင္တုန္းက သမီးတို့မိသားစုက အရမ္းဆင္းရဲတယ္အမရယ္။အိမ္ဆိုရင္လည္း သူမ်ားေတြလို ေကာင္းေကာင္းကန္းကန္းမေနနိုင္ဖူးေပါ့ေနာ္။ျပီးသြားလို့ရိွရင္လည္း တစ္ေန့ကိုအသားေတြပါေတြ အိမ္ကဝယ္မစားနိုင္ဖူး။ကန္စြန္းရြက္ေျကာ္နဲ့ ေျဖသိမ့္ရတဲ့ရက္ေတြကမ်ားေတာ့ ...
  • ျမန္မာသံစဥ္ ေတးသီခ်င္းေလးေတြနဲ့လူသိမ်ားလာတဲ့ ေတးသံရွင္ခင္ပိုးပန္းခ်ီဟာ ျကည္လင္ေအးျမတဲ့အသံေလူကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ အသံပါရမီရွင္တစ္ဦးပဲျဖစ္ပါတယ္။တရားပြဲမ်ားမွာ တရားေတာင္းရမွတစ္ဆင့္ သူမရဲ့ ပါရမီရိွတဲ့အသံကို လူအမ်ားက သတိထားမိခဲ့ျကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေတးသံရွင္ေလး ခင္ပိုးပန္းခ်ီဟာ သူမရဲ့ဘဝနဲ့ ပတ္သက္ျပီး မီဒီယာတစ္ခုကေမးျမန္းခဲ့တဲ့အခါမွာေတာ့ အခုလိုပဲေျဖျကားထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။”အရင္တုန္းက သမီးတို့မိသားစုက အရမ္းဆင္းရဲတယ္အမရယ္။အိမ္ဆိုရင္လည္း သူမ်ားေတြလို ေကာင္းေကာင္းကန္းကန္းမေနနိုင္ဖူးေပါ့ေနာ္။ျပီးသြားလို့ရိွရင္လည္း တစ္ေန့ကိုအသားေတြပါေတြ အိမ္ကဝယ္မစားနိုင္ဖူး။ကန္စြန္းရြက္ေျကာ္နဲ့ ေျဖသိမ့္ရတဲ့ရက္ေတြကမ်ားေတာ့ ...
  • ျမန္မာသံစဥ္ ေတးသီခ်င္းေလးေတြနဲ့လူသိမ်ားလာတဲ့ ေတးသံရွင္ခင္ပိုးပန္းခ်ီဟာ ျကည္လင္ေအးျမတဲ့အသံေလူကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ အသံပါရမီရွင္တစ္ဦးပဲျဖစ္ပါတယ္။တရားပြဲမ်ားမွာ တရားေတာင္းရမွတစ္ဆင့္ သူမရဲ့ ပါရမီရိွတဲ့အသံကို လူအမ်ားက သတိထားမိခဲ့ျကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေတးသံရွင္ေလး ခင္ပိုးပန္းခ်ီဟာ သူမရဲ့ဘဝနဲ့ ပတ္သက္ျပီး မီဒီယာတစ္ခုကေမးျမန္းခဲ့တဲ့အခါမွာေတာ့ အခုလိုပဲေျဖျကားထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။”အရင္တုန္းက သမီးတို့မိသားစုက အရမ္းဆင္းရဲတယ္အမရယ္။အိမ္ဆိုရင္လည္း သူမ်ားေတြလို ေကာင္းေကာင္းကန္းကန္းမေနနိုင္ဖူးေပါ့ေနာ္။ျပီးသြားလို့ရိွရင္လည္း တစ္ေန့ကိုအသားေတြပါေတြ အိမ္ကဝယ္မစားနိုင္ဖူး။ကန္စြန္းရြက္ေျကာ္နဲ့ ေျဖသိမ့္ရတဲ့ရက္ေတြကမ်ားေတာ့ ...
  • ျမန္မာသံစဥ္ ေတးသီခ်င္းေလးေတြနဲ့လူသိမ်ားလာတဲ့ ေတးသံရွင္ခင္ပိုးပန္းခ်ီဟာ ျကည္လင္ေအးျမတဲ့အသံေလူကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ အသံပါရမီရွင္တစ္ဦးပဲျဖစ္ပါတယ္။တရားပြဲမ်ားမွာ တရားေတာင္းရမွတစ္ဆင့္ သူမရဲ့ ပါရမီရိွတဲ့အသံကို လူအမ်ားက သတိထားမိခဲ့ျကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေတးသံရွင္ေလး ခင္ပိုးပန္းခ်ီဟာ သူမရဲ့ဘဝနဲ့ ပတ္သက္ျပီး မီဒီယာတစ္ခုကေမးျမန္းခဲ့တဲ့အခါမွာေတာ့ အခုလိုပဲေျဖျကားထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။”အရင္တုန္းက သမီးတို့မိသားစုက အရမ္းဆင္းရဲတယ္အမရယ္။အိမ္ဆိုရင္လည္း သူမ်ားေတြလို ေကာင္းေကာင္းကန္းကန္းမေနနိုင္ဖူးေပါ့ေနာ္။ျပီးသြားလို့ရိွရင္လည္း တစ္ေန့ကိုအသားေတြပါေတြ အိမ္ကဝယ္မစားနိုင္ဖူး။ကန္စြန္းရြက္ေျကာ္နဲ့ ေျဖသိမ့္ရတဲ့ရက္ေတြကမ်ားေတာ့ ...
  • ျမန္မာသံစဥ္ ေတးသီခ်င္းေလးေတြနဲ့လူသိမ်ားလာတဲ့ ေတးသံရွင္ခင္ပိုးပန္းခ်ီဟာ ျကည္လင္ေအးျမတဲ့အသံေလူကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ အသံပါရမီရွင္တစ္ဦးပဲျဖစ္ပါတယ္။တရားပြဲမ်ားမွာ တရားေတာင္းရမွတစ္ဆင့္ သူမရဲ့ ပါရမီရိွတဲ့အသံကို လူအမ်ားက သတိထားမိခဲ့ျကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေတးသံရွင္ေလး ခင္ပိုးပန္းခ်ီဟာ သူမရဲ့ဘဝနဲ့ ပတ္သက္ျပီး မီဒီယာတစ္ခုကေမးျမန္းခဲ့တဲ့အခါမွာေတာ့ အခုလိုပဲေျဖျကားထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။”အရင္တုန္းက သမီးတို့မိသားစုက အရမ္းဆင္းရဲတယ္အမရယ္။အိမ္ဆိုရင္လည္း သူမ်ားေတြလို ေကာင္းေကာင္းကန္းကန္းမေနနိုင္ဖူးေပါ့ေနာ္။ျပီးသြားလို့ရိွရင္လည္း တစ္ေန့ကိုအသားေတြပါေတြ အိမ္ကဝယ္မစားနိုင္ဖူး။ကန္စြန္းရြက္ေျကာ္နဲ့ ေျဖသိမ့္ရတဲ့ရက္ေတြကမ်ားေတာ့ ...
  • ျမန္မာသံစဥ္ ေတးသီခ်င္းေလးေတြနဲ့လူသိမ်ားလာတဲ့ ေတးသံရွင္ခင္ပိုးပန္းခ်ီဟာ ျကည္လင္ေအးျမတဲ့အသံေလူကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ အသံပါရမီရွင္တစ္ဦးပဲျဖစ္ပါတယ္။တရားပြဲမ်ားမွာ တရားေတာင္းရမွတစ္ဆင့္ သူမရဲ့ ပါရမီရိွတဲ့အသံကို လူအမ်ားက သတိထားမိခဲ့ျကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေတးသံရွင္ေလး ခင္ပိုးပန္းခ်ီဟာ သူမရဲ့ဘဝနဲ့ ပတ္သက္ျပီး မီဒီယာတစ္ခုကေမးျမန္းခဲ့တဲ့အခါမွာေတာ့ အခုလိုပဲေျဖျကားထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။”အရင္တုန္းက သမီးတို့မိသားစုက အရမ္းဆင္းရဲတယ္အမရယ္။အိမ္ဆိုရင္လည္း သူမ်ားေတြလို ေကာင္းေကာင္းကန္းကန္းမေနနိုင္ဖူးေပါ့ေနာ္။ျပီးသြားလို့ရိွရင္လည္း တစ္ေန့ကိုအသားေတြပါေတြ အိမ္ကဝယ္မစားနိုင္ဖူး။ကန္စြန္းရြက္ေျကာ္နဲ့ ေျဖသိမ့္ရတဲ့ရက္ေတြကမ်ားေတာ့ ...
  • ျမန္မာသံစဥ္ ေတးသီခ်င္းေလးေတြနဲ့လူသိမ်ားလာတဲ့ ေတးသံရွင္ခင္ပိုးပန္းခ်ီဟာ ျကည္လင္ေအးျမတဲ့အသံေလူကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ အသံပါရမီရွင္တစ္ဦးပဲျဖစ္ပါတယ္။တရားပြဲမ်ားမွာ တရားေတာင္းရမွတစ္ဆင့္ သူမရဲ့ ပါရမီရိွတဲ့အသံကို လူအမ်ားက သတိထားမိခဲ့ျကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေတးသံရွင္ေလး ခင္ပိုးပန္းခ်ီဟာ သူမရဲ့ဘဝနဲ့ ပတ္သက္ျပီး မီဒီယာတစ္ခုကေမးျမန္းခဲ့တဲ့အခါမွာေတာ့ အခုလိုပဲေျဖျကားထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။”အရင္တုန္းက သမီးတို့မိသားစုက အရမ္းဆင္းရဲတယ္အမရယ္။အိမ္ဆိုရင္လည္း သူမ်ားေတြလို ေကာင္းေကာင္းကန္းကန္းမေနနိုင္ဖူးေပါ့ေနာ္။ျပီးသြားလို့ရိွရင္လည္း တစ္ေန့ကိုအသားေတြပါေတြ အိမ္ကဝယ္မစားနိုင္ဖူး။ကန္စြန္းရြက္ေျကာ္နဲ့ ေျဖသိမ့္ရတဲ့ရက္ေတြကမ်ားေတာ့ ...